telepen numerično generator črtne kode

primer:

jasno