Podatkovna vrstica gs1 je zložena v vse smer

primer:

jasno