Podatkovna vrstica gs1 je zložena v vse smer črtna koda

primer:

jasno