vsesmerna podatkovna vrstica gs1 generator

primer:

jasno