Podatkovna vrstica gs1 razširjena zloženo črtna koda

primer:

jasno